Przejdź do treści
Strona główna » News » Elementy kampanii reklamowej

Elementy kampanii reklamowej

  Kampania reklamowa to zbór czynności korzystający z szeregu środków przekazu, służących wpłynięciu na decyzję o zakupie produktu lub usługi firmy za pomocą dostępnych środków medialnych.

  Planowanie i wdrożenie kampanii zwykle zleca się wyspecjalizowanej firmie zwanej agencją reklamową, a w dużych firmach zajmuje sie tym dział marketingu i reklamy.

  Do najważniejszych cech kampanii reklamowej jest zwrócenie uwagi i zaistnienie w świadomości potencjalnych nabywców, poprzez kreowanie umyśle konsumentów pozytywnego obraz produktu który docelowo skłoni odbiorcę przekazu do jego zakupu.

  Strategię kampanii reklamowej realizuje się to za pomocą zaakcentowania pewnych cech podmiotu reklamy oraz wyróżnienie produktu na tle konkurencji (poprzez zamieszczanie w nim przekazu reklamowego w różnych formach mający na celu zaistnienie w świadomości klientów).

  Podstawowymi celami kampanii reklamowej jest:

  • utrzymanie lub zwiększenie zbytu na produkt lub usługę
  • utrzymanie lub wzrost udziału w rynku
  • wypromowanie nowego produktu lub usługi
  • kształtowanie wizerunku firmy, produktu lub usługi

  Do najważniejszych kryteriów w planowaniu kampanii reklamowej zalicza się:

  • wysokość budżetu reklamowego
  • wybór środków medialnych mających jak najlepsze dotarcie do grupy potencjalnych klientów.

  Kampania reklamowa korzysta z bardzo wielu możliwości wpływania na odbiorców. Np. w przypadku firm działających stacjonarnie mogą to być:

  • wystrój i wyposażenie wnętrza
  • rozmieszczenie artykułów w sklepie
  • stroje firmowe personelu
  • merchandising
  • szyldy, kasetony lub bannery zewnętrzne
  • neony, bilbordy

  Do promocji i kreowania wizerunku używa się mediów bezpośrednich takich jak:

  • kolportaż materiałów reklamowych ulotek, katalogów, gazetek dystrybuowanych do skrzynek pocztowych
  • ulotki wręczane do ręki,
  • degustację art. spożywczych

  Aby przywiązać klienta do marki stosuje się rozdawnictwo gadżetów firmowych np koszulki, czapki, breloczki, długopisy, torby na zakupy (reklamówki) itp.

  W planowaniu strategii kampanii reklamowej celowe jest określenie mediów za pomocą których, uda osiągnąć się zamierzony rezultat. Niezbędna jest analiza opłacalności dostępnych środków medialnych w stosunku do ich skuteczności. Do tego celu używa się mierzalnych statystyk oglądalności (TV), a w przypadku gazet i czasopism nakład oraz rzeczywistą sprzedaż.ośniki reklamowe różnią sie między sobą zasięgiem, sposobem dotarcia do konsumentów.

  Największy zasięg i oddziaływanie ma przekaz telewizyjny który wykorzystuje obraz i dźwięk. To największych wad należy jednak koszt emisji wzrastający proporcjonalnie do atrakcyjności czasu antenowego.

  Reklama emitowana w radio jest zdecydowanie tańsza, ale czas reklamy jest krótki i musi być emitowana z dużą częstotliwością, aby dotarła do odbiorcy ze względu na szum informacyjny.

  Reklama drukowana w gazetach i czasopismach jest stosunkowo tania.Do największych zalet należy zaliczyć dotarcie do konkretnej grupy czytelników. Do wad nadmierną liczbę reklam ukazujących sie na łamach gazet.

  Internet daje wręcz nieograniczone możliwości technicznej prezentacji produktu lub usługi. Do wad należy zaliczyć mnogość stron i portali internetowych.

  Do najbardziej wydajnych form reklamy jest dystrybucja do skrzynek pocztowych, która dociera do konkretnej osoby dając jej wymiar osobisty. Przekaz jest szczegółowy, a w przypadku dotarcia do potencjalnego klienta, zawsze wywiera wpływ na podjęcie decyzji o zakupie.

  Na koniec kampanii reklamowej dokonuję sie oceny i analizy skuteczności kampanii reklamowej.

  Ocena jako bardzo ważny element każdej kampanii reklamowej ma na celu wyciągniecie wniosków, uniknięcie błędów w przyszłej kampanii.

  Dokonuję się pomiarów oddziaływania na odbiorcę przekazu reklamowego.

  Na tym etapie dokonuje się zmiany strategii w przyszłej kampanii oraz redukcji kosztów i działań, które nie przyniosły wymiernych korzyści.