Przejdź do treści
Strona główna » News » Cechy skutecznej kampanii reklamowej

Cechy skutecznej kampanii reklamowej

  W obecnych czasach reklama jest jedną z najbardziej skutecznych metod docierania do konsumenta. Mimo tego, że większość z nich twierdzi, że nie działają na nich marketingowe chwyty, środki jakie są przeznaczane na reklamę przez największe koncerny zdecydowanie temu przeczą. Oczywistym jest, że reklamy, które widzimy na co dzień na billboardach, w telewizji czy słuchamy w radiu nie są emitowane pro bono. Jeżeli ktoś jest gotów za nie zapłacić tzn. że przynoszą mu one wymierne korzyści. Ciągle ulepszane badania marketingowe dają firmom możliwość coraz dokładniejszego sprawdzenia jak ich kampanie wpływają na odbiór oferowanych przez nich usług.

  Poniżej zestawienie typów reklam ze względu na ich zawartość merytoryczną:

  • Informacyjna
  • Agresywna
  • Przypominająca
  • Defensywna
  • Stabilizująca
  • Prestiżowa
  • Wspierająca
  • Społeczna
  • Podprogowa
  • Porównawcza
  • Uciążliwa
  • Ukryta
  • Wprowadzająca w błąd

  Reklamy typu informacyjna, przypominająca, stabilizująca oraz wspierająca wiążą się z podstawowymi jej funkcjami. Z kolei reklama typu agresywna ma na celu wywołanie na odbiorcy silnego wrażenia, które ma skłonić go do praktycznie natychmiastowego podjęcia decyzji. Typ reklamy, jaką jest reklama defensywna ma na celu przeciwstawienie się produktom usługom innych firm, które zagrażają jej pozycji na rynku. Reklama prestiżowa skierowana jest do najbardziej wybrednych i wymagających konsumentów, podkreśla ona wyjątkowość oferowanych przez nią produktów oraz usług.
  Do reklam zabronionych w Polsce należą uciążliwa, ukryta oraz wprowadzająca w błąd. Ich stosowanie obwarowane jest sankcjami prawnymi.
  Jeżeli chodzi o realizację reklamy to może ona obejmować różne formy przekazu. Jeżeli za kryterium przyjmiemy nośnik to wyróżnimy reklamę:

  • Prasową
  • Radiową
  • Telewizyjną
  • Zewnętrzną
  • Specjalną
  • Mobilną
  • Pocztową
  • Internetową
  • a także inne formy jak np. ulotki, plakaty czy product placement

  Ze względu na wysoką skuteczność oraz niski koszt często wybierane są ulotki reklamowe. Wśród rodzajów kampanii ulotkowych można wyróżnić wiele jej odmian jak: kolportaże do bloków czy domków, rozdawanie materiałów promocyjnych do ręki, czepianie za wycieraczki, oraz wiele innych…

  Jak więc spowodować by reklama była skuteczna? Wielu ludzi zakłada, że skuteczna reklama to taka, która zwiększa sprzedaż. Częściowo jest to prawdą, ale tak naprawdę skuteczna reklama powinna informować o usługach i produktach firmy, umacniać jej markę, kształtować pozytywny wizerunek, sprawiać, że ludzie stają się wobec niej lojalni, budować reputację. W szerszej perspektywie daje to o wiele lepsze rezultaty niż jednorazowy zakup towarów danej firmy. Konsumenci lojalni wobec marki chętniej do niej wracają, a co za tym idzie, są bardziej odporni na produkty konkurencji. Zatem skuteczna reklama to reklama, która ponad cele doraźne sprawia, że wzmacniany jest całokształt wizerunku danej marki.

  Należy pamiętać, że na skuteczność reklamy nie wpływa ilość przeznaczonych na nią środków finansowych. Czynniki poprawiające jej odbiór są bardzo różne, mogą to być np. przyzwyczajenia, zapach, kolor, sposób wychowania, pora dnia, itd. Wyróżnia się dwa główne podziały rzutujące na skuteczność reklamy, są to czynniki ekonomiczne oraz pozaekonomiczne. Pośród nich wyróżnia się kolejne podziały na takiej jak legalne czy nielegalne. Innym dość ciekawym czynnikiem jest humor, który ma spory wpływ na odbiór czy zainteresowanie produktem.

  Reklamodawcy często sięgają po sprawdzone pomysły czy scenariusze ale nie zawsze jest to najlepszy sposób na pozyskanie konsumenta. Szczególnie jeżeli wszyscy usługodawcy robią to samo. O wiele lepiej sprawdzi się reklama, która ma niepowtarzalny ale spójny styl. Nie bez powodu zachowywane są pewne wspólne dla wszystkich kampanii elementy reklamy, związane jest to z chęcią przyzwyczajenia konsumenta do marki. Skuteczna reklama powinna być kreatywna, mieć swój własny, dający się łatwo rozpoznać styl. Firmy idące tą ścieżką są uznawane za najskuteczniejsze na rynku. Oczywiście trzeba ciągle obserwować rynek oraz sposób w jaki odbiorcy reagują na oferowane usługi czy produkty, należy wyciągać odpowiednie wnioski oraz odpowiednio reagować.

  O sukcesie reklamy zadecydują odpowiedni dobór narzędzi reklamowych, wykorzystanie środków przeznaczonych na reklamę w sposób efektywny oraz ścisła współpraca z doświadczoną agencją reklamy.