Krzywa zapamiętywania, a powtarzanie reklamy

Reklamodawcy, któremu zależy na jak najlepszym zapamiętaniu jego reklamy stosuje technikę tzw. powtarzania. Zgodnie z krzywą zapamiętywania, poziom, w którym najlepiej przyswajamy reklamę jest najwyższy na początku, a z czasem maleje. W związku z tym nową reklamę na początku kampanii powtarza się bardzo często dzięki czemu zostaje ona lepiej utrwalona w świadomości konsumenta. W miarę upływania czasu prezentowana jest coraz rzadziej ze względu na coraz niższą przyswajalność.

Hasła reklamowe powinny być krótkie, chwytliwe tak, żeby łatwo było je zapamiętać. Kampanie reklamowe powtarza się w odstępach czasu dostosowanych do typu kampanii, inaczej będzie w przypadku kampanii skomasowanych, a inaczej w przypadku rozłożonych w dłuższym okresie czasu. Jednocześnie należy pamiętać o efekcie „bumerangu”, czyli nie można przesadzić ponieważ reklama zostanie automatycznie odrzucona przez odbiorcę.

W celu lepszego zapamiętania reklamy stosuje się takie techniki jak: przekazy niedokończone czy powtarzanie numeru telefonu. Sposób w jaki informacja ma być przekazana jest z góry ustalony, zgodnie z regułą szeregu najlepiej zapamiętuje się początek oraz koniec szeregu elementów, a gorzej środek. Dlatego logo czy nazwa firmy umieszczana jest na początku materiałów reklamowych, a dane teleadresowe na końcu. Lepiej także się zapamiętuje materiał, który ma sens, znaczenie niż bezsensowny, taki jak przekaz błędny, lub którego sens trzeba odgadnąć samemu.

Reklamy z czasem ulegają zapomnieniu, w związku z tym dokłada się wszelkich starań by nie były do siebie podobne. Im bardziej reklamy są do siebie zbliżone, tym większy jest efekt tzw. „nakładania” dlatego dba się o to by za każdym razem przekaz był unikalny, wyjątkowy. Do jednej z podstawowych zasad, która ma na celu zakodowanie w pamięci odbiorcy reklamy, należy zasada:
  • klient ma mówić „Mój produkt”
  • dyrektor działu obsługi klienta mówi „Mój klient"
  • dyrektor działu kreacji mówi: „Moja reklama"
  • specjalista planowania mówi: „Mój konsument"
  • wszyscy uczestnicy zdarzenia powinni mówić: „Moja marka"
Ta marka w pewien sposób staje się własnością każdego. Do przywołania wspomnienia o niej ma posłużyć jakiś jeden, charakterystyczny element. Może to być logo, produkt, melodia,…
Dowiedz się więcej!


» Cechy skutecznej kampanii reklamowej

» Roznoszenie ulotek w Warszawie

» Najtańsze formy reklamy

» Jakość materiałów reklamowych

» Nieuczciwe praktyki rynkowe

» Ciekawy i unikalny projekt graficzny

» Nadzór nad ulotkarzami

» Dobieranie grupy docelowej

» Korzyści reklamowania się

» Krzywa zapamiętywania

» Humor w reklamie

» Elementy kampanii reklamowej

» Plakatowanie


Kontakt: ul. Pomorska 17A • 03-101, Warszawa • tel. 519 864 487